Volwassenen

Gevorderden

Door de jaren heen hebben we veel met volwassenen gewerkt.  Sommigen zijn al zo ver gevorderd dat zij alleen wat begeleiding willen en hulp met het aanpakken van nieuwe stukken. We houden ze als het ware aan de gang. Zonder stimulans van een leraar is het vaak moeilijk jezelf ertoe te zetten nieuwe stukken te studeren. Voor ons zijn deze leerlingen extra leuk, want ze doen een beroep op onze kwaliteiten als klassiek geschoold pianist. Zij stimuleren ons , ons niveau op peil te houden en nieuw repertoire aan te pakken. Dit nieuwe repertoire willen we dan natuurlijk ook wel eens laten horen, zodat er af en toe een concertje op het programma staat. 


Late beginner of vroeger gespeeld

Ook de late beginners geven we les. Vaak blijkt dat zij ondanks hun leeftijd toch nog een heel bevredigend niveau kunnen halen en met veel plezier muziek kunnen maken.

Het is wel zo dat, als je helemaal van onderaf begint, de voortgang niet altijd even gemakkelijk gaat. Vooral het vlot noten lezen en de motorische vaardigheden vergen veel geduld en oefening. Maar als je er enige aanleg voor hebt en je zet door, dan komt het er, zo is ons gebleken, uiteindelijk toch uit.

Voor de wat gevorderden organiseren we zo af en toe een voorspeelmiddag in het pakhuis in Franeker.  

Lang niet iedereen wil voor publiek spelen, maar gelukkig zijn er altijd wel een aantal die het er toch op wagen. Het niveau van deze middagen is erg bevredigend en de leerlingen voelen zich er door gestimuleerd. Ook degenen die niet mee doen, maar wel graag willen luisteren.

Op deze middagen wordt ook vaak repertoire voor vier handen of twee vleugels vertolkt.

In een van de leskamers in het pakhuis in Franeker staan twee vleugels, zodat we ook duo's kunnen lesgeven of samen met een leerling kunnen musiceren.